Fotocredit:

MDG krever full boikott

Regjeringen må gjøre mer for å stoppe de uhyrlige krigshandlingene Israel påfører de sivile på Gazastripen. I dag tar jeg til orde for at regjeringen må innføre full boikott av Israelske varer.

16. januar 2024

Nå sulter alle på Gazastripen. Over 24000 mennesker er drept. Halvparten av dem er barn. Gazastripen er det farligste stedet i verden å være barn. Sykdommer sprer seg, det er akutt mangel på mat og medisiner.

Israels angrep og beleiring av Gazastripen må opphøre. Norge, har i likhet med alle land i verden, en plikt til å forhindre at det skjer forbrytelser mot menneskeheten. Det er det stor fare for at skjer nå, mens verden sitter handlingslammet og våre allierte har foret Israel med våpen. Dette må ta slutt. Det er på tide med:

  1. Boikott av alle Israelske varer.
  2. Ingen våpen eller våpendeler produsert av norske selskaper i Norge eller i utlandet må havne på Israels hender.
  3. Våpenhvile nå!

I dag tar jeg til ordet for full boikott av Israelske varer i Dagbladet. Jeg håper at regjeringen plukker opp hansken.

Utenriksministeren har selv sagt at Israels angrep på Gaza langt overskrider folkeretten og reglene for krig, og at det er økende risiko for at konflikten sprer seg i Midtøsten. 

Det holder ikke at utenriksministeren sier at han vil vente på at EU eller FN kommer med felles sanksjoner. Norge bør ta initiativ til sanksjoner, og forsøke å få med  andre land.  Det vil sende et sterkt signal om at Norge innfører sanksjoner. 

Regjeringen må boikotte israelske varer og selskaper. Regjeringen må utrede kriminalisering av handel med varer og selskaper fra okkuperte områder i strid med folkeretten, som da bryter boikotten. Stortinget må vedta lovgivning som innfører forbud mot handel med produkter og tjenester med opphav fra okkuperte områder.  Regjeringen bør også se på å fryse frihandelsavtalen med Israel og ekskludere selskaper fra Oljefondet. 

Sanksjonene må gjelde så lenge folkerettsbrudd på Gaza og Vestbredden fortsetter. Dersom Israel viser vilje til fred kan man trappe ned sanksjonene.

Israels angrep på Gaza er i strid med folkeretten og et brutalt angrep på sivile. Vi må gjøre mer, og alt det vi kan for å stanse det. Det er ingenting som tyder på at Israel vil nedskalere angrepene. Det er sterke krefter i Netanyahus regjering og toppolitikerne i Israel som taler for fordrivelse og humanitære angrep. Derfor må Norge ta i bruk alle verktøy man har for å legge press på våpenhvile og å åpne grensene for å gi nødhjelp. 

Norske myndigheter og selskaper må gjennomgå sine eierandeler, innkjøp og anbud for å kartlegge mulige bidrag og eierskap knyttet til økonomisk aktivitet i okkuperte områder. Dette gjelder ikke minst våpenproduksjon og -salg. 

Regjeringen må opptre tydelig overfor nærstående land i Europa og i forhold til USA.  Regjeringen må også se på muligheter for samarbeid også med viktige land i sør, for å fremme sanksjoner og påvirke Israel.  Land som Colombia, Brasil og Indonesia og Sør-Afrika er eksempler på land Norge har et godt forhold til, og som er viktige stemmer internasjonalt.